Funcional

Tot projecte comença amb un intens període d'estudi, aprofundint cap a la síntesi del problema, per a així arribar a la solució més simple i funcional posible.

Sostenible

Ens motiva ser sostenibles; és per això que fabriquem amb proximitat i utilitzem fusta provinent de boscos d’explotació sostenible.

Natural

Ens agrada deixar que la funció traci la forma; sabem que si hem aprofundit prou a la funció, en naixerà una forma pura i crua, però naturalment agradable.